+90 312 340 05 00

Sosyal Medyada Biz}

Dolunay Yapı Denetim
Dolunay Yapı Denetim Sizlerden Aldığı Güçle Yapı Denetimi, Riskli Yapı Tespiti Ve Kentsel Dönüşüm Sektörlerinde Lider Marka Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyor. Konusunda Uzman Ekibimiz, Profesyonel Proje Danışmanlarımız İle Hizmetinizdeyiz
TÜMÜNÜ GÖR

Dolunay Yapı Denetim

3.1. İnşaatın yapım aşamasının başlangıcından bitimine kadar olan süreç içinde Yapı   Denetim Mevzuatı gereğince yapılacak işlemler konusunda yapı sahibinin bilgilendirilmesi. 3.2. Arsanın ve yapının aplikasyonunun denetlenmesinin sağlanması. 3.3. Yapının özelliklerine göre gerekli teknik yapım kuralları dikkate alınarak taşıyıcı sistem bünyesine giren malzemelerin kalite...
2.1. Yapı sahibi ve proje müellifleri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan Yapıya İlişkin Bilgi Formu’nun (YİBF) Yapı Denetim Sistemi’nden (YDS) alınarak ilgili idareye sunulması. 2.2. Yapı Denetim Mevzuatı gereğince yapılması gereken diğer işlemlerin tamamlanarak ilgili idareye sunulması.
1) PROJE DENETİMİ AŞAMASINDAKİ HİZMETLERİMİZ 1.1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlanmasına İlişkin Esasları”na uygun bir zemin etüdü raporunun olup  olmadığının incelenerek bu raporun onaylanması. 1.2. Yapının inşa edileceği arsaya ait imar durumu, imar planı notları, aplikasyon krokisi, tapu...
KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? Mevcut DEPREME Dayanıksız, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış binaların Depremlerde Ciddi CAN ve MAL KAYBINA Neden olduğunu İzmit, Adapazarı, Erzincan ve en son Van DEPREMİNDE HEP BERABER YAŞADIK. Bu mevcut KÖTÜ BİNALARIN; VATANDAŞIN TALEBİ ile kredi desteği, harç &...
Riskli Yapı Tespiti Riskli binalar nasıl tespit edilecek? Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile tarafımıza yapacakları müracaat üzerine,  yapılabilmektedir.Diğer gerekli evraklar için detaylı bilgi kurumumuz tarafından bilgi alabilirsiniz. Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?  Kanunda risk tespiti yaptırılması...
Projeler incelendikten ve eksikler giderildikten sonra, Bayındırlık Bakanlığı’na yapıya ilişkin bilgi formu gönderilir ve onaylandıktan sonra bağlı olduğunuz Belediye veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne ruhsat alımı için başvuru yapılır.  
Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer, doğalgaz, tesisat projeleri teknik şartnamelere, standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre yapı denetçisi elektrik ve makine mühendislerimizce kontrol edilir. Gerekli görülen durumlarda proje müellifi ile bağlantı kurularak düzeltme yapılması önerilir.  
Betonarme proje ve statik hesaplarınızda yer alan kalıp planları ve taşıyıcı sistem detayları 1998 Yılı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğine, standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir. Gerekli görülen durumlarda...
Jeoloji ve jeofizik mühendislerince yapılan zemin etüdleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına dair Esaslara Genelgesine uygunluk açısından kontrol edilir. Rapordaki sınır değerleri temel ve dinamik hesapta dikkate alınır.  
Mimari projeler, tasarım ve betonarme projeye uygunluk bakımından imar yasası, 4708 sayılı yapı denetimi yasası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre, proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir.  
Mimari, İnşaat, Makine Tesisatı, Elektrik tesisatı projelerine uygunluk, her imalat aşamasında kontrol edilir. Özellikle inşaatın arsaya doğru aplike edilmesi, kalıp ve demir işçiliklerinin projeye uygunluğu, betonun döküm aşamasının takibi, beton dökümü sonrası, beton sulama, kalıp sökme işleri, taşıyıcı ve bölme...