+90 312 340 05 00

Sosyal Medyada Biz}

Hakkımızda

Dolunay Yapı Denetim yılların getirdiği tecrübe ve uzmanlıkla sizlere hizmet vermektedir. Yaptığı her projede 'Önce İnsan' diyen kuruluşumuz konusunda profesyonel ekibi ile sizlere uygun çözümler sunmaya devam ediyor. İlkerimize olan bağlılığımız ve inancımızla Yapı Denetim ve Kentsel Dönüşüm alanlarında faaliyet gösteren kuruluşumuz pazarında lider konuma yükselmiş, sektörüne yön veren çalışmalara imza atmıştır. Bize inanan bütün iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.

Teklif Al
PROJELERİMİZ
HİZMETLERİMİZ
3.1. İnşaatın yapım aşamasının başlangıcından bitimine kadar olan süreç içinde Yapı   Denetim Mevzuatı gereğince yapılacak işlemler konusunda yapı sahibinin bilgilendirilmesi. 3.2. Arsanın ve yapının aplikasyonunun denetlenmesinin sağlanması. 3.3. Yapının özelliklerine göre gerekli teknik yapım kuralları dikkate alınarak taşıyıcı sistem bünyesine giren malzemelerin kalite...
25.08.2016
DEVAMINI OKU
2.1. Yapı sahibi ve proje müellifleri tarafından verilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan Yapıya İlişkin Bilgi Formu’nun (YİBF) Yapı Denetim Sistemi’nden (YDS) alınarak ilgili idareye sunulması. 2.2. Yapı Denetim Mevzuatı gereğince yapılması gereken diğer işlemlerin tamamlanarak ilgili idareye sunulması.
25.08.2016
DEVAMINI OKU
1) PROJE DENETİMİ AŞAMASINDAKİ HİZMETLERİMİZ 1.1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüd Raporu Hazırlanmasına İlişkin Esasları”na uygun bir zemin etüdü raporunun olup  olmadığının incelenerek bu raporun onaylanması. 1.2. Yapının inşa edileceği arsaya ait imar durumu, imar planı notları, aplikasyon krokisi, tapu...
25.08.2016
DEVAMINI OKU
KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDİR? Mevcut DEPREME Dayanıksız, Ekonomik Ömrünü Tamamlamış binaların Depremlerde Ciddi CAN ve MAL KAYBINA Neden olduğunu İzmit, Adapazarı, Erzincan ve en son Van DEPREMİNDE HEP BERABER YAŞADIK. Bu mevcut KÖTÜ BİNALARIN; VATANDAŞIN TALEBİ ile kredi desteği, harç &...
25.08.2016
DEVAMINI OKU
Riskli Yapı Tespiti Riskli binalar nasıl tespit edilecek? Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisi ile tarafımıza yapacakları müracaat üzerine,  yapılabilmektedir.Diğer gerekli evraklar için detaylı bilgi kurumumuz tarafından bilgi alabilirsiniz. Risk tespiti yaptırmak zorunlu mu?  Kanunda risk tespiti yaptırılması...
25.08.2016
DEVAMINI OKU
Projeler incelendikten ve eksikler giderildikten sonra, Bayındırlık Bakanlığı’na yapıya ilişkin bilgi formu gönderilir ve onaylandıktan sonra bağlı olduğunuz Belediye veya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’ne ruhsat alımı için başvuru yapılır.  
25.08.2016
DEVAMINI OKU
Sıhhi tesisat, ısı yalıtım, kalorifer, doğalgaz, tesisat projeleri teknik şartnamelere, standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre yapı denetçisi elektrik ve makine mühendislerimizce kontrol edilir. Gerekli görülen durumlarda proje müellifi ile bağlantı kurularak düzeltme yapılması önerilir.  
25.08.2016
DEVAMINI OKU
Betonarme proje ve statik hesaplarınızda yer alan kalıp planları ve taşıyıcı sistem detayları 1998 Yılı Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğine, standartlara, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir. Gerekli görülen durumlarda...
25.08.2016
DEVAMINI OKU
Jeoloji ve jeofizik mühendislerince yapılan zemin etüdleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına dair Esaslara Genelgesine uygunluk açısından kontrol edilir. Rapordaki sınır değerleri temel ve dinamik hesapta dikkate alınır.  
25.08.2016
DEVAMINI OKU
Mimari projeler, tasarım ve betonarme projeye uygunluk bakımından imar yasası, 4708 sayılı yapı denetimi yasası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı usul ve esaslarına göre, proje ve yapı denetçilerimiz tarafından kontrol edilir.  
25.08.2016
DEVAMINI OKU